Informatie bijeenkomst over ‘Ik zie, ik zie’ avonden

“Ontsluiering van het geheim hoe meer wederzijds begrip kan ontstaan tussen gezinsleden van kinderen met een vorm van autisme en mensen uit hun omgeving”

Deze informatieve bijeenkomst over de ‘Ik zie, ik zie’ avonden van “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet….” wordt gegeven door Els Maas, samen met een of twee ouders die een ‘Ik zie, ik zie’ avond hebben bijgewoond en u graag deelgenoot maken van hun ervaringen.
Deze informatie bijeenkomst heeft Els Maas op 4 ( in Aquamarijn) en 5 april (locatie LEVgroep St. Jozefplein 4, Geldrop) succesvol mogen afsluiten. Zij wordt graag uitgenodigd haar verhaal ook aan u te vertellen.

U kunt Els bereiken via het contactformulier op deze site of via telefoon: 040-2858744. Bel gerust voor overleg!

Agenda:
 In de planning: Besloten informatie bijeenkomst voor IB-ers Schoolbestuur de Eenbes, Geldrop.

Informatie bijeenkomsten gehouden:
1 april 2014 informatie bijeenkomst voor AIC Oirschot. Vrije inloop. Vanaf 19.00 uur. De Enck; de Loop 67, Oirschot, AIC inloopavond in ‘ons huis’.
8 april 2014: besloten informatie bijeenkomst Bureau Jeugdzorg, afdeling reclassering, Eindhoven.
15 mei 2014: informatie bijeenkomst AIC Eindhoven, www.nva-nb.nl/nb/aic-eindhoven.
Locatie Waalre MEE Laan van Diepenvoorde 37-43 5582 LA Waalre. Open: woensdag 09.30 – 11.30 uur. Tijdens schoolvakanties gesloten. Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt.
3 februari 2014: informatie bijeenkomst voor Mamma Vita, regio bijeenkomst Tilburg, ‘Het Spoor’, Schaepmanstraat 36, Tilburg. Opgave bij Nineke Wagemakers of Maike Geurts.Zie ook www.stichtingmamavita.nl.
22 januari 2014: informatie bijeenkomst voor Stichting Best Bijzonder. Best Bijzonder.
12 november 2013: Besloten informatie bijeenkomst voor medewerk/sters Triade ambulante dienst, Eindhoven
31 oktober 2013: informatie bijeenkomst voor ouders en leerkrachten van de Korenaer, locatie Strausslaan, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, cluster 4, gespecialiseerd in leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis).
10 oktober 2013: informatie bijeenkomst over de ‘Ik zie, ik zie’ avonden. Vrije inoop. In Den Dorpel, Vondellaan 51, Gemert. Voor verslagje over deze avond bekijk verslag
12 september 2013: informatie bijeenkomst voor IBvA (internationale beroepsgroep van autisme specialisten)
woensdag 29 mei Geldrop: informatie bijeenkomst voor besloten groep: Vakgroep Schoolmaatschappelijk Werk Helmond e.o., Centrum Jeugd en Gezin en Gezinscoaches


Agenda

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Wilt u zich opgeven voor een van onze avonden? Schrijf u dan nu in!
Bent u een instelling of bedrijf
en heeft u interesse in de diensten van
'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…' ?
Vraag hier info of een (voorbeeld)offerte aan!