Totstandkoming van dit project

Aan de eerste ‘Ik zie, ik zie’ avonden zijn ruim twee jaar van intensieve voorbereiding vooraf gegaan.

Nadat ik het plan heb opgevat ben ik begonnen met netwerken in mijn omgeving. Aan veel mensen heb ik verteld wat ik van plan was en ik luisterde naar hun reacties, ideeën en opmerkingen. Al snel begon ik alles te noteren in een blog, waardoor structuur ontstond.
Twee vriendinnen gingen in op mijn vraag een klankbordgroep te vormen en we vergaderden elke zes weken over de stand van zaken. Ook veel andere mensen uit mijn omgeving dachten flink mee. Zoekwerk op internet leverde ideeën op hoe ik te werk zou kunnen gaan en langzamerhand kwam er lijn in de manier van opbouw.
Ik produceerde een enquête om er achter te komen of er daadwerkelijk vraag naar dergelijke avonden was. Een website en nieuwsbrieven zorgden voor publiciteit en veel reacties die mij hielpen het plan verder te ontwikkelen.
Brainstormavonden met gezinsleden met kinderen met ASS, mensen uit de omgeving en professionele hulpverleners leverden veel ideeën op over de inhoudelijkheid van de avond.
Ik maakte een aanvang met de opzet van een projectplan en subsidie aanvragen. Hiervoor hulp vragend bij de LEVgroep kreeg ik het fantastische aanbod met hen samen te mogen werken. Dat gaf veel perspectief over hoe nu verder. Het projectplan werd opgesteld en de subsidie aanvragen gingen de deur uit.
Ondertussen organiseerde ik ‘vertelavonden’ met gezinsleden en mensen uit de omgeving om voorbeelden te verzamelen aan de hand waarvan de scènes geschreven konden worden.

Toen in het voorjaar van 2012 de subsidies daadwerkelijk toegezegd werden, kon het project echt van start gaan. Een nieuwe brainstormavond gaf een duidelijk plan over het programma van de avond. Een regisseuse werd gecontracteerd, enthousiaste amateurtoneelspelers gevonden en een gespreksleider werd aangetrokken. Een folder geschreven, de website vernieuwd, een locatie gevonden…én de datums voor de eerste try-out projectavonden vastgelegd.
Deze avonden waren meteen een succes en de concrete start van verdere ‘Ik zie, ik zie’ avonden.

In 2014 ontstond samenwerking met MEE. Aansluitend aan hun oriëntatiecursus autisme kwamen meer, ook succesvolle avonden tot stand.
Omdat er telkens opnieuw vraag kwam van mensen die niet direct gekoppeld aan gezinnen met autisme een avond wilden meemaken, heeft in juni 2015 de eerste avond plaatsgevonden waarop iedereen die zich betrokken voelt bij een gezin met een kind met autisme welkom was.

Op dit moment (najaar 2015) organiseren we avonden in samenwerking met LEVgroep onder de noemer ‘Leven met LEV’ en is er overleg over verdere samenwerking met MEE en GGzE.


Agenda

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Wilt u zich opgeven voor een van onze avonden? Schrijf u dan nu in!
Bent u een instelling of bedrijf
en heeft u interesse in de diensten van
'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…' ?
Vraag hier info of een (voorbeeld)offerte aan!